Aktiv avspänning


"Det är bättre att koppla av i tid än att bli avkopplad i förtid."

Ball02.jpg (1101 bytes) Vad är det för skillnad på avspänning, avslappning och avkoppling ? >>>

Ball02.jpg (1101 bytes) Vilka effekter har avspänning ? >>>

Ball02.jpg (1101 bytes) Hur blir man avspänd? Vad innebär Aktiv avspänning? Träna vidare på egenhand >>>

Ball02.jpg (1101 bytes) 4-punkts avspänning >>>

Ball02.jpg (1101 bytes) Lästips >>>

Ball02.jpg (1101 bytes) Kurser >>>

Vad är det för skillnad på avspänning, avslappning och avkoppling ?

Avkoppling är när du gör något helt annat än vad du brukar göra till vardags eller på arbetet. Det kan vara både vila eller aktivitet. När du t.ex. tar ett skönt bad, har semester eller utövar något hobby. Det är viktigt att kunna koppla bort tankarna från bekymmer och vardagens bestyr och få lite annan stimulans för att bryta den "grå vardagen" och varva ner. Det bidrar också till att minska stressen och öka vårt välbefinnande.

Avslappning är det begrepp som ofta används som en synonym till avspänning. Avslappning hänger för mig mer ihop med orden slö, slapp, likgiltig och passivitet - att ligga och "slappa" i soffan. Det kanske inte är det tillstånd vi vill ha i arbetet och i vårt dagliga aktiva liv. Att riktigt kunna slappna av är viktigt för att t.ex. kunna somna in. Då kopplar man bort sin uppmärksamhet för att kunna falla i sömn, men det är inte säkert att våra muskler är så avspända som möjligt för det. Inom mental träning används begreppet avslappning för att beskriva att man sänker spänningsnivån i kroppen under den normala grundspänningsnivån - det jag kallar djupavspänning. Man kan också dela upp avslappningen i en fysisk och mental avslappning om man vill. Den mentala avslappningen följer oftast på den fysiska avslappningen. Avslappning är ett ord som kanske är mer använt till vardags än avspänning. Oavsätt vilket ord man föredrar att använda är det viktigaste att man övar och uppnår en skön vila och kanske en känsla av avspänning och lugn.

Avspänning är för mig ett mer mentalt aktivt och vaket tillstånd då man har full uppmärksamhet på vad man gör, t.ex. lyssna in i kroppen. Avspänning är inte bara att ligga ner och spänna av, det jag kallar djupavspänning, utan vi kan också vara avspända i vardagen - i allt det vi gör - att inte spänna sig mer än vad varje situation kräver. Det kan vara både fysiskt och mentalt - ett förhållningssätt. Det kan vi lära oss genom aktiv avspänning - då man gör olika rörelser som gör oss medvetna om oss själva, våra resurser, begränsningar, spänningar, avspänningens effekter bl.a. Inom mental träning definieras avspänning att sänka den överspänning som finns ner till den individuella grundspänningen.

Avspänning innebär att mer och mer hitta tillbaka till sin individuella grundspännings nivå i kroppen. Våra muskler är aldrig i total vila / totalt avslappnande utan det finns alltid en viss grundspänning i dem. Utifrån den bör spännings nivån öka allt efter vad vi gör - inte för mycket och inte heller för lite. Ofta har vår spänningsnivå stigit och vi spänner oss mer än vad som behövs i olika situationer. Man kan jämföra med bilens tomgångsläge - som ibland kan vara för högt. Det kan vi lättare höra. Vi åker till verkstaden och korrigerar det för att inte slita på motorn i onödan och bilen ska dra för mycket bensin. Likadant fungerar vår kropp och vi borde även serva oss själva.......även om det inte är riktigt lika enkelt. Det borde vara en del av nutidsmänniskans egenvård - lika självklart som att tvätta håret……

"Det går inte att bli avspänd till sin kropp -
utan att bli avspänd till hela sin personlighet."

Nästa / Lästips / Kurser / Tillbaka

© Hälsans ABC

Hälsans ABC log