LÄSTIPS om
stresshantering, mental träning,   avspänning
, personlig utveckling
kost &
egenvård

 

En del böcker jag anser vara bra att börja med, grundläggande och lättillgängliga för att själv börja praktisera markeras med detta tecken »

Senast inlagda böcker markeras med en punkt.

Arbetsrelaterad stress, psykosocial arbetsmiljö och rehabilitering:

Previas Lästips med korta recensioner.

Arbetsmiljöverkets bokhandel har flera av nedanstående böcker.

Burnout - Från stress och utbrändhet till den goda organisationen, Ekerlids förlag 2001. 

Den lönsamma balansen - om alternativ till arbetets förtärande stress
Arbetslivsinstitutet 2000. 

Den mentala miljöns betydelse Företag - individ - verksamhet. Birgitta Söderlund. Prevent 2000. 

Din stress och andras - Handbok för chefer och arbetsledare. Kerstin Olofsson. Kommunlitteratur 2000. 

Dubbelstjärnan. Konsten att skapa arbetsglädje. Ben Furman & Tapani Ahola, Natur & Kultur 2003.

Friskare arbetsplatser, Bosse Angelöw. Studentlitteratur 2002.  Adlibris

Fångad av arbete - om arbetsnarkomani och behovet av balans. Lena Nevander Friström, Natur och Kultur 1999.

Handbok för Stressade organisationer, grupper och medarbetare, Ingrid Björkegren och Kim Fröde. KomiForm AB, 2000.

Handbok i Arbetsmiljödesign. En guide för organisationer, chefer och medarbetare som vill utveckla den psykosociala arbetsmiljön, Ingrid Björkegren och Kim Fröde. KomiForm AB, 2002.

Hjärnsläpp och psykbryt, Maggie Miller. Prevent 2000. prevent-bokhandel psykosocial arbetsmiljö bl.a.

Kränkta människor samarbetar inte, Lena Nevander Friström, Natur och Kultur 2001.

Långtidsfrisk. Så skapas hälsa, effektivitet och lönsamhet. Johnny Johansson, Anders Lugn, Birger Rexed, Ekerlids Förlag 2003.

När utbrändhet är ett faktum. En förståelseskrift för den som är anhörig, arbetskamrat eller arbetsgivare, My Persson . Alecta försäkringsbolag 2001. Kan beställas här.

Sanningen om utbrändhet: Hur jobbet förorsakar personlig stress och vad man kan göra åt det. Maslach, Christina & Leiter, Michael P. Natur och Kultur, 1999.

Stressnyckel - stresstest/profil med 10 olika ämnes grupper, hjälper dig se vad du bör göra för att må bättre och hantera stressen. Previa 0455-33 49 10. 16 kr /st + porto.

Systematiskt arbetsmiljöarbete mot stress, Arbetsmiljöverket 2002

Vad chefen behöver veta om rehabilitering (Stress), Instant Book 2001.

Vad du som är sjukskriven behöver veta om rehabilitering, Instant Book 2002.

Vår stress på jobbet Förebygg och hantera stress på jobbet - gemensamt och enskilt. Kerstin Olofsson. Kommunlitteratur 2001.

Övriga böcker om stresshantering och mental träning:

Allt om stress och stresshantering, Alix Kirsta, ICA bokförlag, 1986. Finns på bibliotek.

Andrum. En bok om stress och livskvalitet, John Nyström. Richters2001.

Att vända stressen. Möjligheternas bok - om vägar ut ur stressen för dig som arbetar i skolan. Barbro Bronsberg, Ekelunds förlag 2000. Kan beställas här.

» Avslappning och mental träning för ett rikare liv. Eva Johansson, Orsa 2001. Samt cd-skivor. Kan beställas här.

Brinna bli bränd glöda igen - om utbrändhet och vägen tillbaka, Kerstin Hesslefors Persson. Libris 2001.

Diagnos: Duktig, handbok för överambitiösa tjejer och alla andra som borde bry sig. 
Tinni Ernsjöö Rappe och Jennie Sjögren. Bokförlaget DN.

Doppings styrkedroppar – Hur du kan få livet att hänga ihop. Annika och Christel Dopping, Ekerlids 2003.

Från tanke till handling - avslappning och mental träning i helhetsperspektiv. Anne Pullar, Ica Bokförlag1996.

Från utbränd till nytänd. Inger Jalakas. Alfabeta 2003.

Handbok i Stresshantering, Dr Hilary Jones, Richters 1997.

Hälsans mysterium, Aaron Antonovsky, Natur och Kultur 1994.

I balans, Giorgio Grossi.Bonnier Fakta, 2004.

Integrerad Mental Träning, Lars-Erik Uneståhl. SISU Idrottsböcker.

» Konsten att hantera stress och möta förändringar, Bosse Angelöw, Natur och Kultur 1999.

Kvinnligt, manligt, stressigt, Marianne Frankenhaeuser, Bra Böcker 1993.

Kvinnors vägar ut ur stressen, Marianne Larmén, Rabén Prisma, 1996.

Kvinnor och stressen, Marianne Larmén, utbildningsförlaget Brevskolan, 1993.

Landa mjukt! Lär dig hantera vardagens stress och se framåt med mental träning, Elisabet Solin. + Kurs pärm inkl. 2 CD. LäroMedia, 019-32 30 60.

Lugn genom beröring, Oxytocinets läkande verkan i kroppen, Kerstin Uvnäs Moberg, Natur och Kultur, 2000.

Mental träning - öka din kreativitet och effektivitet. Stephen D. Eiffert, Richters 2001.

Mota stressen. Hjärnergonomi på jobbet. Gunilla Ladberg, Författares Bokmaskin 2003. - En lite skrift med praktiska övningar och tips.

» Nya Bränn inte ut dig, Barbro Bronsberg och Nina Vestlund, Forum, 2004. Kan beställas här, samt cd-skivor.

När utbrändhet är ett faktum. En förståelseskrift för den som är anhörig, arbetskamrat eller arbetsgivare, My Persson . Alecta försäkringsbolag 2001. Kan beställas här.

Om barn och stress och vad kan vi göra åt det, Ylva Ellneby. Natur och Kultur.

Om konsten att hantera sitt liv, Del 1: Handbok i stresshantering
Del 2: Avslappning och stresshantering, arbetshäfte och ljudkassett, Gerry Larsson, Sven Setterlind, Vårdförbundet SHSTF, Forskning och Utveckling, 1994. Kan beställas här.

Preventiv medicin i teori och praktik - en metodik för bättre folkhälsa. Krisitina Orth-Gomér, Aleksander Perski. Studentlitteratur 1999.

Sisyfos-varning! Om stress och jakten på mening. Lisbeth Johnsson & Agneta Neroth. Richters 2003. – En härligt roligt illustrerad & lättläst bok.

» Sluta stressa - en bok om att bryta mönster och skaffa nya vanor. Lisbet Olofsson, Bilda Förlag 2001.

Stressade Hjärtat Att Förstå Stress Och Hur Vi Hanterar Livskriser, Aleksander Perski, Brombergs.

Stressad hjärna, stressad kropp - om sambandet mellan psykisk stress och kroppslig ohälsa, Ulf Lundberg, Görel Wentz. W&W 2004.

Stress - en del av livet, Marianne Frankenhaeuser, Maj Ödman, Brombergs 1992.

Stress - molekylerna, individen, organisationen, samhället, Rolf Ekman och Bengt ARnetz. Liber 2002.

Stress och den nya ohälsan, Peter Währborg, Natur och Kultur, 2002.

Stress och hälsa, Lennart Levi, Skandia, 2001. Broschyr.

Stress och sjukdom, Fakta och vägledning om orsaker, konsekvenser och utvägar, Alexander Perski, Alecta 2001.

Stressens olika ansikten. Kunskap - insikt - handling. Red. Anna Herting. Folkhälsoinstitutet 1997.

» Stressnyckel - stresstest/profil med 10 olika ämnes grupper, hjälper dig se vad du bör göra för att må bättre och hantera stressen. Previa 0455-33 49 10. 16 kr /st + porto.

Stress = rädsla  En människa utan rädslor blir aldrig stressad, Jörgen Lerjestad. Ekerlids Förlag 2005.

» Stress som möjlighet. Bok, stresstest + ljudkasett-paket. Previa 0455-33 49 10.

Så Ung? Och så duktig! Katarina Pietrzak. Atlas, 2002.

Tankar för stressade mammor. Katarina Kenison. Brombergs 2000.

Tillbaka – utbränd inte utdömd. Meta Alm, Gleerups 2003.

» Träna mentalt och förbättra ditt liv - handbok i mental träning och stresshantering, Bosse Angelöw, Månpocket, 1996.

Ur balans. Om stress och vägar tillbaka till ett balanserat liv. Alexander Perski. Bonnierfakta 2002

Utbränd - en bok om omsorgens pris, Christina Maslach. Natur och Kultur 1985.

Utbrändhet den nya folksjukdomen, orsaker, förebyggande åtgärder och behandling, Martin Krauklis, Ola Schenström. Larson 2001.

Vad du som är sjukskriven behöver veta om rehabilitering, Instant Book 2002.

Vad vore livet utan stress? - om nödvändig och onödig stress och dess konsekvenser. Tomas Danielsson, Prisma 2003. – ”Stressdoktorn”.

Varför zebror inte får magsår. Robert M. Sapolsky, Natur och Kultur 2003. – Mycket fakta om vad som händer i kroppen vid stress.

Överlevnadsteknik för dubbelarbetande, Klara Bøe & Petter Henriksen, Forum, 1990.

Öppna ditt hjärta - olika vägar att hantera stress, Tore Sahlin och Stefan Hofvendahl, Novartis  Läkemedel.

 

Avspänning, andning, kroppskännedom, meditation och mindfulness:

» Aktiv avspänning, Birgitta Rudberg. Natur och Kultur 2001.

Andas rätt och må bättre, Hans Granqvist, SvD 1993.

» Andningsövningar för ett bättre liv, Gay Hendricks, SvD 1996.

» Avspänning - en energigivare, Lena och Johan Holmsäter, SISU Idrottsböcker. 1995.

De fem tibetanarna - Fem dynamiska övningar för hälsa, energi och personlig kraft. Christoffer S. Kilham, Isis Förlag 1998.

Den harmoniska kroppen - en osynlig övning, Jacques Dropsy, Natur och Kultur, 1993.

» Kroppen har sina skäl - självhelande och antigymnastik, Thérèse Bertherat, W&W 1999.

Kroppens budskap - nya vägar inom antigymnastiken, Thérèse Bertherat, W&W 1999.

Kroppens egen intelligens, Gay Hendricks och Kathlyn Hendricks. SvD förlag 1995.

Kroppen minns det du vill glömma - om kroppsterapier, Solveig Bøhle, Trevi 1994.

Leva i sin kropp, Jacques Dropsy, Natur och Kultur, 1993.

Lilla meditationsboken, Hans Granqvist, SvD 1992.

Livets källa - om andningens kraft och förmåga att läka, Gunnel Minett. Energica förlagn2003.

Meditation för alla sinnen, John Hudson. Ica bokförlag 1999.

Meditationshandboken, Dr David Fontana, Richters 1997.

Medveten andning, Anders Olsson, Sorena, 2012.

Mindfulness i vardagen - vägar till medveten närvaro Ola Schenström. CD-skiva ingår. Viva 2007. 

Tankens kraft och rätt andning - en grund för god hälsa. Boris Aranovich. Människans Resurser AB 2006.

Vart du än går är du där - medveten närvaro i vardagen, Jon Kabat-Zinn. Natur & Kultur 2005.

Qi Gong - för energi och hälsa, Master Lam Kam Chuen, Wahlströmsförslag 1999.

Personlig utveckling, kropp och själ:

Att leva ett liv, inte vinna ett krig - om acceptans, Anna Kåver. Natur & Kultur 2005. 

Att leva och verka till 100%. Stephen R Covery. SvD förlag 2002.

Att ta sig upp när man är nere.  Bal Tanner. Pocket.

Att välja glädje - en bok om att få ett bättre liv. Kay Pollak. Hansson & Pollak förlag 2007.

Att växa som vuxen. Nya perspektiv på dig själv och andra. Anders Engquist. Prisma 1998.

Den självläkande människan, Susanna Ehdin.  Forum 1999.

Det goda skrattet. En bok om humor och hälsa, Görel Kristina Näslund. Natur och Kultur Pocket 1999.

Din inre framgång, Sanna Ehdin. Forum 2007.

Din nyckel till livskarriär, Nina Jansdotter och Kristian Borglund. Pocketförlaget 2007.  

En liten bok om sinnesrobönen. Larsåke W Persson, Libris 2003.

Energitjuvar - i familjen, i relationen och på jobbet, Ingalill Roos. Månpocket, 2006.

Från skam till självrespekt, Marta Cullberg Weston. Natur och Kultur 2008.  

  • Flodhästen i vardagsrummet. Om medberoende och mötet med barnet inom oss. Tommy Hellsten. Cordia 1998.

Fyra grundstenar till ett bättre liv, del 1 & 2, Don Miguel Ruiz. Richters 2002.

  • Himmel, helvete och allt däremellan. Om känslor. Anna Kåver, Natur & Kultur 2009.

Hitta din livslust! En övningsbok. Gay Hendricks,  Svenska förlaget 2002.

Hälsa genom medvetenhet - teomani och stress, Claudia B. Pacheco. Svenska institutet för integral psykoanalys 2003.

I tacksamhetens tecken, Patricia Tudor- Sandahl. Lev nu W&W 2007.

KBT kognitiv beteende terapi - komma på bättre tankar, Åsa Palmkron Ragnar. Palmkrons 2006.

Konten att göra ingenting. Enkla sätt att njuta av livet, Lena Katarina Swanberg. Forum 2001.

  • Krama din skugga. Erkänn dina mörka sidor och försonas med dem. Debbie Ford. Ica bokförlag 2002.

Kvinnors vrede - från självutplåning till självinsikt, Harriet Lerner. Forum 2008.

  • Leva i livet. Elisabeth Kübler-Ross, David Kessler. Svenska förlaget 2003.

Levande kraft- en inbjudan till frihet, Cicci Lyckow Bäckman. Ica bokförlag 

Lev livet fullt ut! En väg till andligt uppvaknande, Eckhart Tolle. Energica förlag 2000.

Lev livet fullt ut i praktiken, Eckhart Tolle. Energica förlag 2002.

Lilla boken om Hälsa och välmående, Susanna Ehdin.  Forum 2001.

Lilla boken om Lugn och ro, Paul Wilson. Forum 2002.

Lycka! En handbok i konsten att leva. Dalai Lama och Howard C Cutler. Richters 2002.

Lyckoformeln - vad vetenskapen kan lära oss om lycka, Stefan Klein. Natur & Kultur 2005.

Långsamhetens lov eller våndan av att åka moped genom Louvren, Owe Wikström. Natur och Kultur 2002.

Lämna dina bördor - med lättare packning blir din livsresa enklare, Max Lucado. Libris 2005. 

  • Möt din rädsla - från medberoende till frihet. Thomas Krishnananda Trobe. Energica förlag 2005.

 

  • Noter om musik och hälsa. Töres Theorell. Karolinska Institutet University press 2009.

Om livet före döden - konsten att bli regissör i sitt eget liv. Lena Nevander Friström, Natur och Kultur 2004.

Pedagogförlaget - ger ut mängder av fina tankeböcker, tankekort, vykort bl.a.

Perfekt hälsa - Det helande sambandet mellan kropp och själ, Dr. Deepak Chopra, Norstedts 1996. 

Samarbetsboken. Kerstin Lindström-Myrgård, Teamview International 1995.

Samtal med Gud - en ovanlig dialog. Del 1, 2, 3.  Neale Donald Walsch, Egmont 1997. 

Skratta dig frisk(are).  Lars-Erik Uneståhl. Veje förlag.

Skratta och må bra. Görel Kristina Näslund,  Natur och Kultur 1997.

Sluta kämpa - börja leva! Var sann mot dig själv och lev livet fullt ut, Sanna Ehdin. Forum 2006.

Säg nej med gott samvete - och säg jag till mer tid, mer glädje och till det som är viktigast för dig! Patti Breitman, Connie Hatch. Richters 2001.

Sorgbearbetning - ett handlingsprogram för känslomässig läkning vid dödsfall, separationer och andra förluster, John W James & Russell Friedman. Svenska Institutet för sorgbearbetning 2004.

Tid att vara ensam. Patricia Tudor-Sandahl, Wahlström & Widstrand 2003. 

Utveckla dig själv för att leda andra. Peter Urs Bender. Richters 199.

Vad vill du - egentligen? Om mål, mening och balans i livet, Erica Falkenström. Svenska Förlaget 2002

Varför har vi det inte bättre när vi har det så bra? Per Arne Dahl. Ica Bokförlag 2004.

Vem är det som bestämmer i ditt liv? Om medveten närvaro, Åsa Nilsonne. Natur & Kultur 2005.

Våga leva tvärtom, Ingalill Enbom, Trevi 1993.

  • Vägar genom sorgen. Lars Björklund och Göran Gyllenswärd.  Natur & Kultur 2009.

Zander och tiden - samtal med djur, Emelie Cajsdotter. Byggförlaget 2003.

Självskänsla

Ditt inre centrum - om självkänsla, självbild och konturen av ditt själv, Marta Cullberg Weston. Natur och Kultur 2005.

Mera självkänsla! I kärlek och relationer, i föräldraskap, i arbetslivet, Mia Törnblom. Forum 2006.

Självkänsla kvinnlig, manlig - mänsklig, Gunilla Masreliez-Eteen, Maria Modig. Nautr och Kultur 2002.

Självkänsla nu! Mia Törnblom. Forum 2005.

Självkänsla på djupet, Marta Cullberg Weston. Natur och Kultur 2007.  

 

Kost, egenvård, sömn, motion och hälsa:

Den hemlige kocken - det okända fusket med maten på din tallrik, Mats- Eric Nilsson. Ordfront 2007

  • Egenvård, integrativmedicinsk behandling från A till Ö. Dr Karl-Otto Aly, Dr Bertil Dahlgren. Ica Bokförlag 2009.

Endorfineffekten. Så stärker du hälsa, balans och välbefinnande, William Bloom. Svenska Förlaget 2002. 

Friskare framtid, Råd i egenvård, Lilly Johansson, Ulrica Hannu, Utomskogens förlag 1994.

Hälsans hemligheter - så lever du ett långt och friskt liv, John Robbins. Forum 2006.

Lev bättre längre. Dr Weils guide till hälsa och balans hela livet. Andrew Weil, Wahlström & Widstrand 2006.

Lev enklare - idéer för en hållbar livsstil, Giséla Linde. Viva 2008.

Lev med liv & lust, Holmsäter, Lena & Johan Holmsäter. ICA Bokförlag, 2000.

Må bra vid datorn, Ove C. K. Svensson. Jovo förlag 1999.

Rörelsereceptet, Raija Tyni-Lenné. Brombergs 2004.

Stretching vid datorn - så förebygger du belastningsskador, Bob Anderson. Wahlströms 1998. 

Supermat - vägen till ett friskare liv, Helena Nyblom. Albert Bonniers Förlag 2007.

Sömn - Sov bättre med kognitiv beteende terapi, Marie Söderström. Viva 2007.

Sömnens betydelse för hälsa och arbete, Torbjörn Åkerstedt. Bauer bok 2002.

Vardagsmotion - vägen till hållbar hälsa. Fysisk aktivitet, viktkontroll och beteendeförändring, Johan Faskunger & Erik Hemmingsson. Forum 2005.

 

  Tillbaka Friskare Liv  / Hälsans ABC / Lisas Friskvårdssida

© Friskareliv.se / .com