Barnsidan
blueball.gif (326 bytes) Stress  blueball.gif (326 bytes) Rörelse blueball.gif (326 bytes) Kärlek & tid 

blueball.gif (326 bytes) Tips  blueball.gif (326 bytes) Länkar

 

Det största brott föräldrar kan begå
mot sina barn är att ha glömt bort
sin egen barndom.

- Aksel Sandemose -

Krama mig och älska mig när jag är liten, så blir jag en som kan krama och älska när jag blir stor!

- Stina Norén - 


Ett barn

 


Mina rättigheter

Min dotter Annas Sagohörna

Min dotter Emmas Skrivhörna


Dikt om barn, 
ur Profeten

 


BLRULE-THIN.GIF (211 bytes)

Barn och stress:

Stressen brer ut sig allt mer i samhället och har mer eller  mindre blivit en folksjukdom. Det berör också våra barn, som får allt mindre tid av oss, skyndas på i olika sammanhang och drabbas av vårt dåliga tålamod om vi är stressade och trötta. Louise Sylwander (Barnombudsman) skriver i Vi Föräldrar nr 10 -99 att det under 90-talet varit en negativ utveckling när det gäller barns behov av att bli sedda och bekräftade av vuxna. Tempot har höjts i samhället och arbetslivet, vuxna och barn har sällan möjlighet till en dialog. Många barn säger " Vuxna har inte tid med oss". Det drabbar främst de små barnen, som har svårare att uttrycka sig och det tar tid för att förstå vad barnet vill. - Att vuxna verkligen lyssnar är viktigare för barn än böcker och andra materiella saker.

Det är glädjande att en del skolor tagit in att ge och få massage i undervisningen och en del har lite avspänningsövningar i klassrummet eller på gymnastiken. Detta har visat sig ha positiva effekter för barnen. De blir lugnare, mår bättre, minskar stress, kontakten mellan barnen förbättras, underlättar undervisningen och inlärningen. Ge lite massage Du som förälder också, man behöver inte vara proffs för att beröra och ge "massage"! Det finns kurser i babymassage, massage på dagis och skola om du är intresserad av att lära dig mer. Varför inte gå och få en massagebehandling Du också ? Det gör verkligen gott för kropp och själ.

Axelssons gymnastiska institut, och även andra, lär ut och har olika massageutbildningar.

/1999


Lärarnas stress går ut över barnen

För att våra barn ska få det bra i skolan är det också viktigt att våra lärare mår bra! De har ofta en mycket pressad arbetssituation av olika anledningar. Det är viktigt att arbetsledningen fungerar, att de prioriterar personalens friskvård, arbetssituation för att lärarna ska må bra och fungera som trygga, empatiska och pedagogiska lärare. Då blir den mentala skolmiljön bättre för alla parter! 

Barbro Bronsberg har skrivit en mycket praktisk användbar bok utifrån skolans miljö som du borde tipsa din skola, rektor och lärare om. Lärarna kan låta boken cirkulera, ha grupp diskussioner under någon studiedag och tillsammans arbeta för en gladare, hälsosammare skolmiljö bl.a. Ev. kan externa föredragshållare tas in inom ämnet. 

Att vända stressen. Möjligheternas bok - om vägar ut ur stressen för dig som arbetar i skolan. Barbro Bronsberg, Ekelunds förlag 2000. Kan beställas här samt olika avspänningskassetter..

/2001

BLRULE-THIN.GIF (211 bytes)


(vänta en stund så kanske det händer nåt´)

BLRULE-THIN.GIF (211 bytes)

Barns behov av rörelse

Barn i rörelse
Det rör sig i landets skolor. Eller snarare - barnen rör sig. Under valrörelsen 2002 fördes en debatt om barns och ungdomars minskade fysiska aktivitet och de problem detta på längre sikt kan komma att innebära. Riksidrottsförbundet deltog aktivt i den debatten. Idrotten hade under lång tid argumenterat för ökad tid för idrottsämnet i skolan, utan framgång. Nu lanserade RF i stället tanken på 30 minuters fysisk aktivitet varje dag, inom ramen för den ordinarie skoldagen. Och då blev det politiska gensvaret större.
Nu pågår också ett intensivt arbete i skolor över hela landet för att finna former för den dagliga fysiska aktiviteten. Vissa skolor har naturligtvis kommit längre än andra, och det är för att sprida sådana goda exempel som Riksidrottsförbundet lyfter fram några av dem i en ny skrift - "Barn i rörelse - sju skolexempel". Det handlar speciellt om exempel på hur skolan och idrottsrörelsen kan samverka fram, till ömsesidig nytta. Men framför allt till nytta för barnens hälsa. Förhoppningsvis kan exemplen bidra till att stimulera och inspirera andra.
Broschyren "Barn i rörelse" kan du ladda hem här

Hämtat ur Nyhetsbrev från Breddidrottsrådet, Riksidrottsförbundet  


Idrott gav barn bra kroppskontroll
Gymnastik en gång om dagen gav skolbarn bättre motorik. Dessutom förbättrades deras skolresultat. Det visar Ingegerd Ericssons avhandling,
en av forskarna inom Bunkefloprojektet, som hon försvarade den 19 september 2003 vid Malmö högskola.
När det gäller den motoriska utvecklingen visade studien att barn som fått fem timmar gymnastik i veckan hade bättre balans och koordination än andra. De kan t.ex. kasta och fånga bollar bättre än de barn som bara fått två timmars träning.
Ettannat resultat är att den ökade fysiska aktiviteten haft positiv inverkan på övriga skolresultat. De som haft fem timmar fysisk aktivitet och motorisk träning har bättre resultat på flera delar av de nationella proven i svenska och matematik än elever i jämförelsegruppen.
Källa: Dagens Medicin 40/2003, 1 oktober

Avhandlingen med titeln "Motorik, koncentrations-förmåga och skolprestationer: En interventionsstudie i skolår 1-3" kan beställas - från bestallning@lut.mah.se


Ställ krav på skolorna!
Regeringen fattade i våras beslut om vissa förändringar i grundskolans läroplan. Bland annat anges nu i SKOLFS 2003:17 med ikraftträdande 3 juni 2003 följande;
"Skapande arbete och lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet. Skolan skall sträva efter att erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet inom ramen för hela skoldagen".
Ställ därför krav på att våra barn nu också ges den möjligheten. Fråga rektor/skolledare vad som görs på skolorna i din närhet! 

Friskare livs kommentar: I Nacka/Värmdö är det flera skolor som arbetar för en hälso- och friskvårdsprofil och flera har olika hälsoprojekt på gång, t.ex. en friskvårdsvecka, pausgympa, skolmaten.

/2003 
Hämtat ur
Nyhetsbrev från Breddidrottsrådet
, Riksidrottsförbundet  


RÖRIS: MUSIK • RÖRELSE • FÖRELÄSNING
Röris är Friskis&Svettis Stockholms skolprojekt för lågstadiet (7–9-åringar) i samverkan med Stockholms stad. Projektets syfte är att få in rörelse som något lustfyllt och lättillgängligt under skoldagen via ett enkelt pausjympaprogram. Grunden till ett fysiskt aktivt och friskt liv läggs i unga år. RÖRIS är alltså att se som en investering i barns hälsa.
RÖRIS presenteras under fartig fortbildning en halv dag.
Fortbildningen vänder sig till dig som är huvudlärare, fritidspersonal eller annan skolpersonal på lågstadiet.
VERKTYGET
RÖRIS är ett rörelseprogram till musik.
Det är uppdelat i 6 olika delar: kondition, rörlighet/balans, styrka och avspänning.
Delarna kan användas en och en och tar då 3-6 minuter var eller tillsammans, vilket som mest ger ett program på ca 17 minuter. Detta finns på en cd samt en affisch, där rörelserna visas. CD:n och affischen kan inte köpas separat, utan delas endast ut till kursdeltagare.

Hämtat ur www.friskispressen.org . På http://sthlm.friskissvettis.se kan du läsa mer.

/2003

Barns behov av uppmärksamhet, kärlek och tid

"Det bästa du kan ge näst kärlek är tid."

"Den kärlek du ger barnet knoppar av sig och bär frukt under lång tid framåt."

"Barn är som tvättsvampar, de suger till sig all vår styrka. 
Men när vi kramar dem, får vi den tillbaka."

"Om vi lyssnar på våra barn när de är små, kanske de kommer till oss 
frivilligt med sina problem när de blir tonåringar."

"Med uppmuntran kan man komma lika långt som med kritik, 
men snabbare och roligare. Barnet ser sig själv speglad i din blick. 
Är din blick öppen eller kritisk?"

Kramar och beröm - Bris har gjort en undersökning om hur barnen tycker relationen är mellan dem och föräldrarna. DN skriver lite kort. Kontenta: krama och ge era barn ännu mer uppmärksamhet!

/jan 2004

 

BLRULE-THIN.GIF (211 bytes)

blueball.gif (326 bytes) LÄSTIPS:

Förstå dina  barns drömmar. Birgit Trust Boysen. Ica Bokförlag-90.

Havande kvinnor och pyttesmå barn. Prisma.  Går att låna på bibliotek.

Kan Neo, 6 månader, äta vegetariskt? Artikel i Vi föräldrar nr 12, 2001. Min familj är också med i artikeln.

Om barn och stress och vad kan vi göra åt det, Ylva Ellneby. Natur och Kultur. Fakta ur boken: Ett barns sjuklighet minskar med 11 % för varje extra kvadratmeter som barn får att röra sig på. I boken beskriver hon orsakerna till stress hos barn, hur man märker att ett barn är stressat, och framför allt vad man kan göra för att minska stressen. Här finns många konkreta tips!!! Hälsar Ulla-Karin Lundberg, Piteå.

Sagans läkande kraft. Michael Lundgren, Lisa Borgström Norrby. W&W -88.

Stressade Barn, Av Mary Susan Miller. Forum 1985.

Sy barnens utklädningskläder, Anna Karlsröm. Alfabeta förlag.

Vegetarisk barnmat - Laktovegetariska matsedelsförslag för barn under 2 år, Elsa Laurell.

Vegetarisk mat för barn 2 - 7 år. Broschyr från Hälsofrämjandet tel. 08-643 05 04.

blueball.gif (326 bytes) CD-SKIVOR 

Rörelse & Ro - Avspänningsövningar för små 3-8 år. Linda Hagbarth. Svenska Migränförbundet, 08-660 55 35.

Avslappning för barn  - Fantasi-resan, lek med delfinerna - för vila och sömn. Christina Divén.Thetaförlag. (Se länkar)

Avslappning för barn 2 - Regnbågslandet och Den magiska grytan. Christina Divén. Theta förlag.

 BLRULE-THIN.GIF (211 bytes)

blueball.gif (326 bytes) NÅGRA LÄNKAR

Amningshjälpen - förening som ger stöd och information

Bris -   Barnens rätt i Samhället

Föräldranätet - forum

Haro - Riksförening för Valfrihet, Jämställdhet & Föräldraskap
med barnet i centrum

Riksförbundet Hälsofrämjandet - Har info om vegetarisk mat för barn 2-7 år bl.a..

Rädda Barnen : Bli Fadder!

Syster Stork - Mödra- & fädrahälsovård + kurser. Har mottagning centralt i Allingsås.

Mobila Barnmorskor - kommer till dig för hemförlossning, i Sthlm

BLRULE-THIN.GIF (211 bytes)

Åter Lisas Friskvårdssida