svalorvit.gif (1226 bytes)

 Friskare liv nyhetsbrev
april 2006


svalorvit.gif (1226 bytes)

 

Backa

   

Äntligen är våren här efter en långdragen vinter! Så härligt det är att njuta av solens värmande strålar och se de fina vårblommorna komma fram! Hoppas ni får sköna vårdagar och riktigt sköna helgdagar!

INNEHÅLL:

1. SOMMARKURSER

2. TIPS

3. FÖRENINGEN RÖRELSE I VILA

3. JUDITH KOLTAI I NOVEMBER

4. MÅNADENS CITAT

5. ARTIKEL

*********************************************

1.  SOMMARKURSER PÅ GULLNÄSGÅRDEN

En höjdpunkt under sommaren är för många en sommarkurs på Gullnäsgården med aktiv semester och ledig tid för bad och egna aktiviteter! Du är varmt välkommen att prova du också.

Gullnäsgården har platser kvar på de välgörande kurserna i Aktiv avspänning och ev. någon plats i Hatha Yoga vecka 29 och 30. Gullnäsgården ligger mycket naturskönt vid havet nära Strömstad på ön Tjärnö. Ge dig den tid och omsorg du behöver!

v. 28, 9-15/7   AKTIV AVSPÄNNING, med Lisa Danåsen Wikström. Helpension.

Fördjupa din upplevelse av din kropp och harmoni. Fyll på med livskraft, nya tips om egenvård som ger goda vanor i vardagen. Det ökar välbefinnandet för både kropp och själ. Kursen innefattar mjuka inkännande rörelser som stärker & balanserar, medveten andning & hållning, djupavspänning, egenvård - ibland med olika bollar. Även inspirerat av den franska antigymnastiken samt lite qi gong och mental träning.

Ny externt arrangerad kurs är:  

10-11 juni KUNDALINIYOGA-HELG med May Ingridsdotter, dipl yoga- och meditationslärare.  Pris: 950 kr inkl lunch, te och kursmaterial. Ev. logi tillkommer.

Inga förkunskaper krävs. Anmäl dig på tel 0526-106 94.

Utförligare information och priser finns på hemsidan under Gullnäsgården eller adressen www.gullnas.se .

*********************************************

2        TIPS

- FIRA VÄRLDSSKRATTARDA´N 7 MAJ  i Stockholm kl 14-15 på Amfiteatern i Rålambshovsparken.  Glatt välkommen!

- ONENESS FESTIVAL

I år kommer Oneness Festivaler att äga rum både i Göteborg 27-28 maj, i Långholmsparken, och i Stockholm 3-6 juni. "Vi firar som barn - För ett lyckligare Stockholm" En gratis familjepicknick för alla i Drakensbergsparken, Hornstull med mycket events och uppträdanden.

Läs mer på www.oneness.se

*********************************************

3        FÖRENINGEN RÖRELSE I VILA

Föreningen Rörelse och vila för avspänning och kroppsmedvetenhet (RIVAK) bildades i januari 2006 av en grupp sjukgymnaster, rörelsepedagoger och kroppsterapeuter. Vi vill tillsammans lära mer och utvecklas i vårt arbete och som människor i ett helhetsperspektiv.

Vi välkomnar alla som är intresserade, yrkesmässigt eller för eget bruk att vara med.

Som medlem i föreningen får du

-          kontakt med likasinnade

-          stimulans, tips och råd

-          stöd i din verksamhet eller i ditt utövande

-          möjlighet till fortbildning och egen utveckling

-          fortlöpande information och nyhetsbrev

Du blir en del av gemenskapen och ett viktigt stöd som möjliggör föreningens verksamhet och utveckling.

Bli medlem genom att betala in 200 kr (per kalenderår) till PG 171 44 19 –7, betalningsmottagare Föreningen Rörelse i vila…, uppge även din e-postadress.

Kontakta gärna mig, Lisa, om du vill veta mer. 

*********************************************

4  JUDITH KOLTAI  I NOVEMBER

Svensk-canadensiskan Judtih Koltai kommer tillbaka till Sverige för att ge kurser i rörelsemetoden Syntonics och Autentic Movements (AM). Föreningen Rörelse i vila arrangerar kurserna.

Workshop den 11-12/11,
Ledardagar 14-16/11
Autentic Movements den 18-19/11.

Planera in redan nu om du är intresserad. Mer info kommer framöver.

*********************************************

5.  CITAT:

 

Kroppen är ankaret i nuet.

 

Eckhard Tolle

 

*********************************************

6  ARTIKEL:

Ensamhet

AV EMMA ABRAHAMSSON

Ensamhet är ett existentiellt problem

Det är kanske inte så konstigt att människor känner sig isolerade och ensamma, när vi tänker på hur samhället är uppbyggt. Vi bor i städer tillsammans med tusentals andra människor, utan att egentligen vara synliga för varandra. Det finns inget utrymme för omsorg om andra människor i den tidspress vi lever under och vi orkar sällan bry oss om någon annan än oss själva. Oändligt många människor känner sig ensamma. En del av oss är ensamma i den bemärkelsen att vi saknar familj, vänner och en kärleksrelation. Andra är inte ensamma till det yttre, men upplever ändå en slags tomhet i sitt inre. Att känna sig ensam är i första hand ett existentiellt problem. Existentiella problem vi upplever kan aldrig upplösas av en yttre kraft. Detta är enkelt att belysa genom att se att många människor har både familj, vänner och en kärleksrelation, men trots det känner en djup ensamhet i sitt inre.

Varför upplever vi ensamhet?

Ofta finner vi logiska, godtagbara förklaringar till vår upplevda ensamhet. Vi kanske saknar vänner, familj och/eller en fungerande kärleksrelation. Då ser vi det som en naturlig följd att uppleva ensamhet. Yttre omständigheter blir förklaringar till våra inre konflikter, vars ursprung i själva verket sträcker sig långt tillbaka i tiden. Precis som alla andra negativa känslor vi upplever i nuet, är ensamhet skapad under uppväxten. Vi har inte fått den bekräftelse och kärlek vi behövde som barn och lyckas därför inte utveckla en trygg relation med oss själva som vuxna. Resultatet blir en ständigt närvarande, obestämd saknad efter något, som vi hoppas kunna finna utanför oss själva.

Drömmen om den perfekta relationen

Vi tror och hoppas att den perfekta relationen kan göra oss fria från den inre saknaden, och i väntan på den rätta fortsätter vi att känna oss ensamma.  Få människor är frivilligt ensamma, trots att deras stolthet hindrar dem från att erkänna det. Ensamhet förnekas ofta och förtäcks som självständighet. Utåt skyller vi kanske på att vi inte har hittat den rätta, när sanningen är att vi inte orkar engagera oss i en annan människa. Förklaringen till att vi aldrig lyckas skapa den relation vi drömmer om är våra egna konflikter – inte att vi omger oss med hopplösa personer. De personer du omger dig med just nu, är en exakt spegling av relationen du har till dig själv. I kärleksrelationer lever vi ofta i en illusion av hur vi själva och vår partner borde vara. Det är en hållning som snabbt gör oss till främlingar för varandra.

Ensamhet blir lätt en självuppfyllande profetia

De vanligaste konfliktkänslorna vi lider av är självhat, självtvivel och otillräcklighet. Ur dessa känslor föds rädsla för att komma andra människor nära. Vår inre röst hindrar effektivt alla chanser till närhet genom att säga: ”Det finns ingen som kan älska dig som du är.” Det vi egentligen längtar efter allra mest, blir det vi minst av allt drar till oss. Likt en självuppfyllande profetia hindrar vi andra människor från att komma oss nära. Självömkan tar lätt överhanden och skapar en uppgiven livshållning. Vi avskärmar oss från andra människor, och hoppas samtidigt att vi ska få vad vi behöver!

Hemligheten bakom attraktionskraft

Om du vill attrahera människor - utveckla dina grundläggande mänskliga egenskaper; omtanke, empati, förståelse, godhet och generositet. Detta är vad äkta attraktionskraft handlar om. Det finns ingenting som utövar en starkare attraktionskraft än oaffekterad mänsklighet. Lägg alla falska idealbilder åt sidan och inrikta dig på att vara mänsklig, istället för att försöka framhäva sådant som egentligen inte är du. Snällhet är tyvärr en underskattad egenskap, som vi borde vårda och utveckla hos oss själva i mycket högre utsträckning!

Att bli fri från ensamhet

För att komma ur känslan av ensamhet är första steget att våga erkänna ditt behov av närhet till andra människor. Närhet skapar vi enklast genom att börja hjälpa och ge uppmärksamhet till andra människor. Det enda som krävs för att vi ska dra människor till oss och knyta band med dem, är att vi bryr oss om varandra i tanke och handling. Bygg alltså på dina inre, mänskliga kvaliteter och inrikta uppmärksamheten mer mot andra människor. Det är när vi fastnar i självupptagenhet och egofixering som livet blir tomt och meningslöst. Ta för vana att alltid fråga dig själv: ”Hur kan jag hjälpa till?” istället för: ”Vad tjänar jag på det?”. Uppmärksamhet, tid, kärlek, uppmuntran och omtanke är det värdefullaste du kan ge till andra människor.

Allt väl!

/Lisa Danåsen Wikström
www.friskareliv.se eller .com