Läkartidningen nr 46 från den 14.11.01 är något av ett temanummer om komplementärmedicin.

 

KAM - komplementär eller alternativ medicin - i Läkartidningen!?

Karl-Otto Aly

http://ltarkiv.lakartidningen.se/register1.htm

orginalmanuskriptKomplementär och alternativ medicin - några etiska reflektioner

Rolf Ahlzén

<http://www.ronden.se/medicinskaar40/102727.cs>

 

Allt fler patienter söker alternativ och komplementär medicin - en utmaning

för framtidens hälso- och sjukvård

Motzi Eklöf

<http://www.ronden.se/medicinskaar40/102743.cs>

 

Akupunktur som behandlingsmetod idag - Bakgrund, klinisk användning, mekanismer

Christer PO Carlsson

<http://www.ronden.se/medicinskaar40/102665.cs>

 

Alternativmedicinens värde och gränser

Jörgen Malmquist

<http://www.ronden.se/debatt42/102766.cs>

 Ytterligare artiklar finns att hämta hem från bl.a. numret 46/01 som var ett välmatat nummer om KAM, men då måste man vara prenumerant på Läkartidningen. Gå in på Läkartidningen och sök upp LT arkiv
Där kan du lägga in Aly under författarens efternamn och Karl-Otto under författarens  förnamn och därefter sök. Då kommer det upp länkar till ytterligare några tidigare artiklar i Läkartidningen som kan tankas ner.

 

  Åter förstasidan