Förslag på olika föredrag av Karl-Otto Aly

          Karl-Otto Aly är leg. läkare, specialist i allmänmedicin, tidigare provinsialläkare,

                  distriktsläkare och andre stadsläkare i Södertälje. Känd som chefläkare för

                  hälsohemmet och rehabcentret Tallmogården under åren 1972 – 1995.  Sedan 1991 ord-

                  förande i Svensk Läkarförening för Komplementär Medicin. Föreläser regelbundet på

                Karolinska Institutet i Stockholm och har numera deltidspraktik i Stockholm.  Aktiv

                 föreläsare, debattör  och skribent i hälsofrågor och om komplementär medicin.

 

1)            Mat som botar – och hotar.  Om olika livsmedels speciella hälsogivande egenskaper.  Om bl.a. soja, råg, rödvin, olivolja, olika kålsorter, té m.m..  Och om vilka födoämnen vi skall akta oss för.

      

     2)   Våra viktigste naturläkemedel.  Hur de verkar och 

            vad de är bra för.  Om naturläkemedlen i

            egenvården.  Möjligheter, begränsningar,

            biverkningar och interaktioner.

3)    Frisk och vital så länge man lever – om hälsa och  

      helhetssyn.  Ett allmänt humoristiskt hållet 

      hälsoföredrag, om psyke, stress, stresshantering, kost,

      motion, tobak, sprit och annat som påverkar vår

 hälsa.  Och vad vi själva kan göra för att hålla oss

 friska och vitala ända upp  i hög ålder.

4)                                Gyllene regler för ett gott liv – tankar, aforismer och 

      funderingar om levnadskonst.  Ett stort antal

      punkter som vi kan ha glädje av om vi vill hålla oss

      friska och som kan hjälpa oss om vi vill uppnå god

      hälsa och livskvalitet.

 

 

5)                               Ett gott skratt förlänger livet – ett 100-tal roliga

            historier med vinkling åt det genuint mänskliga.

6)                               Vad är stress och hur kan vi hantera den? Om stress

     på gott och ont och om hur vi kan hantera den negativa 

     stressen.  Verklighetsnära exempel på varför och hur

     negativ stress uppstår, hur vi kan möta den, hantera 

     den och utvecklas av den.  Autogen träning.  Enkla

     Qi Gong övningar.

7)                               Om alternativ eller komplementär medicin.  Ett

     föredrag om komplementärmedicinens bakgrund och

     filosofi.  Viktiga principer, om att stärka det friska i

     människan och stimulera de självläkande krafterna. 

     Föredraget vill också ge en kritisk jämförande analys

     av skolmedicin kontra alternativ eller komplementär

     medicin och om vad som förenar och vad som skiljer.

8)  Om kostens betydelse för vår hälsa.  Föredraget

     vill belysa kostens betydelse för vår hälsa och ta fram

     vad som är viktigt och har gynnsamma hälsoeffekter

     och vad vi skall akta oss för och undvika.  Om kol-

     hydrater, fetter, proteiner, vitaminer, mineraler och

     spårämnen samt om s.k.  fria radikaler och anti- 

     oxidanter.

 9) Om motionens betydelse för vår hälsa.  Om den 

            allsidiga regelbundna motionens betydelse för vår 

            hälsa och vårt fysiska och psykiska välbefinnande.

 

 

10)    Om alkohol, narkotika, tobak och andra vanebil-dande gifter.  Hur de verkar, vad de åstadkommer, hur vi bör hantera dem och hur vi kan försöka att bli  fria från dem. 

11)    Fria radikaler – vad är det för något?  Om s.k. 

       fria radikaler och antioxidanter.  När var och   

       hur bildas fria radikaler, vad har de för effekter

       och hur kan vi motverka deras negativa effekter?                        

12) Är de stigande ohälsotalen bara arbetsgivarnas

       fel och ansvar?  Mindre än en tredjedel av vår 

       aktiva tid tillbringar vi på arbetsplatsen.  Har det

       inte någon betydelse hur och var vi tillbringar

       resten av vår vakna tid? Vad orsakar ohälsan??

13) Komplementärmedicinsk behandling av hjärt-

       kärlsjukdomar.  Bl.a. hur vi med livsstilskorrige-

       ring, kostförändring, ändrade motionsvanor och

       med hjälp av naturläkemedel gynnsamt kan

       påverka denna viktiga sjukdomsgrupp.

14)  Komplementärmedicinsk behandling av reuma-

       tiska sjukdomar.  Vad kan komplementärmedi-

       cinen erbjuda för komplementära behandlings-

       alternativ?

 

 

 

 

 

14)                Komplementärmedicinsk behandling av tumör-

Sjukdomar.  Kan komplementärmedicinen erbjuda cancerpatienterna värdefull tilläggsbe-handling?