Karl-Otto Aly´s kurs: HÄLSOINRIKTAD EGENVÅRD

 

1:a dagen:  Introduktion – vad är HÄLSA och hur vi kan uppnå god hälsa.  Hälsa och helhetssyn. Olika faktorer av betydelse för vår hälsa: själen/psyket, våra tankar och känslor, vår förmåga att hantera stress,  maten, motionen, giftfrihet och miljön samt våra gener. Psykets avgörande betydelse för vår hälsa och vårt välbefinnande.

2:a dagen:  Fortsättning på själens betydelse för vår hälsa, om stress och stresshantering. Enkla avspännings- övningar, enkla Qi-Gong-övningar och s.k. autogen träning. Det viktigaste om hälsosamma vardagsvanor, kost, motion, tobak, alkohol etc.

4.e dagen: Genomgång och beskrivning av våra viktigaste natur(läke)medel och hur de med fördel kan användas i egenvården. Om våra vanligaste medicinalväxter, indikationer och kontraindikationer samt  eventuella biverkningar. Fria radikaler och anti-oxidanter.

5:e dagen: Friskvårdsinriktad egenvård vid vanliga sjukdomstillstånd och besvär.  Behandling av vanliga infektioner som övre luftvägsinfektioner, blåskatharr, mag-tarminfektioner. Orolig mage, gastrit, förstoppning, diarré och allergier. Dessutom komplementärmedicinsk behandling av reumatiska sjukdomar, hjärt- kärl-sjukkdomar och tumörsjukdomar.  Sammanfattning

och tillfälle till frågor.

 

Kursavgiften för hela kursen är 200,- kronor. Avgiften betalas direkt till kursledaren.  Ett kompendium med kopior av de viktigaste overheadbilderna från kursen kan erhållas mot en extra avgift.