1)    Glutenfri vegankost förbättrar symtomen vid RA – ny svensk studie bekräftar tidigare norsk studie från 1991

 

Frågan hurvida kosten påverkar RA-sjukdomen har länge diskuterats både av läkare och RA-patienter, speciellt sedan en norsk studie publicerad i ”Lancet” 1991 (1) visade att fasta och glutenfri kost påtagligt förbättrade symtomen vid RA och att förbättringen stod sig i upp till 5 år om ”responders” höll sig till den rekommenderade dieten. 

Nu har en ny svensk studie om glutenfri vegankost vid RA från Karolinska sjukhusets reumatologiska  publicerats i ”Rheumatology” (2) som bekräftar den norska studien.  Även här fick de 66 försökspersonerna (fp) med aktiv RA antingen en glutenfri vegankost (38 pat.) eller en välbalanserad icke-vegankost (28 pat.) under ett år.  Man kontrollerade försökspersonerna under studiens gång (vid början, efter 3, 6 resp. 12 månader) enligt American College of Rheumatology´s  (ACR:s) kriterier. Dessutom kontrollerades plasmanivåerna av antikroppar mot gliadin (gluten) och beta-lactoglobulin (mjölkprotein) och man gjorde också röntgen-undersökningar av fp:s händer och fötter.

Resultat: 22 av fp i vegangruppen och 25 fp. i icke-vegangruppen fullföljde studien under 9 månader eller längre på endera av de både dietregimerna.  9 fp (40,5%) i vegangruppen uppfyllde ACR:s 20 kriterier på förbättring jämfört med 1 fp (4%) i icke-vegangruppen.  Immunglobulin G (IgG) antikroppsnivåerna mot gliadin och beta-laktoglobulin sjönk i den undergrupp i vegankost-gruppen som svarade på dietbehandlingen (”responders”) men inte i de andra analyserade grupperna.  Någon uppbromsning av de röntgenologiska förändringarna kunde däremot inte konstateras i någon av grupperna.

 

Studiens slutsats: studien bekräftar att vissa RA-patienter som svarar på kostförändringar (”responders”) kan ha glädje av en kostförändring till glutenfri och (laktosfri) vegankost sannolikt beroende på minskad immunologisk reaktivitet mot de i försökskosten uteslutna födoämnesantigenerna gliadin (gluten) och beta-laktoglobulin (mjölkprotein).

 

Ref. (1) Kjeldsen-Kragh  J, et al: Controlled trial of fasting and one-year vegetarian diet in rheumatoid arthritis, Lancet 1991;338:899-902

(2) Hafstrom I, et al:  A vegan diet free of gluten improves the signs and symptoms of rheumatoid arthritis correlat with a reduction in antibodies to food antigens. Rheumatology (Oxford) 2001 Oct;40(10):1175-1179

 

Tillbaka / Åter förstasidan