Konferensrapport från en komplementärmedicinsk

kongress i Köpenhamn 27.-29.8.99 "Health-Trends 2000"     av Karl-Otto Aly i oktober 1999

 

I slutet av augusti 1999 anordnade det danska sällskapet för orthomolekylär medicin den andra internationella konfererensen "Health-Trends 2000" med underrubriken "Life-style associated diseases - prevention and cure".  Konfe-rensen hölls på Radisson-SAS-Scandinavia Hotel i Köpenhamn och hade samlat ett hundratal deltagare från främst Skandinavien.  Konferensens syfte var att belysa och vetenskapligt dokumentera hur människans hälsa påverkas av vad vi äter, hur vi lever och vad vi frivilligt eller ofrivilligt utsätts för från olika miljöfaktorer. Konferensen ville presentera och lyfta fram vad som på senare år tagits fram inom området preventiv medicin.  

I en tid av en alltmera accelererad teknisk utveckling med mer och mer "High-Tech" inom medicinen och imponerande framsteg inom farmakologi och kirurgi glömmer man gärna bort den stora mängd vetenskapliga undersökningar som visar att "Low-Tech-teknologier" har betydligt högre potential för att förbättra människornas hälsa.  "Health-Trends 2000" handlade om dessa billiga (kostnadseffektiva) men likväl mycket effektiva livsstilsförbättringar.  Det är mer och mer uppenbart på tröskeln till det nya millenniet att det är den här vägen medicinen skall följa.  Bättre kosthållning, tillägg av kosttillskott, förbättrad miljö, mera motion och mindre stress skall hjälpa oss att reducera den enorma mängd av livsstilssjukdonar som är direkt ansvariga för för tidigt åldrande och för tidig död.  Vi har nu chansen att välja, kunskapen finns och allt vi måste göra är att tillämpa den.  Annars är det stor risk att den på Coca Cola, hamburgare och pommes frites och med bredband-TV, mobil-telefon, datorspel och superdatorer (dvs. med lekamlig och andlig skräpmat och utan motion och naturkontakt) totalmotoriserade uppväxande generationen om något decennium kommer att uppleva en hälsokatastrof av oanade dimensioner och som ingen aldrig så teknologiskt högutvecklad och överdimensionerad sjukvård kommer att kunna klara.  Dagens medicin är trots alla spektakulära framsteg huvudsakligen symtombehandling på ytan, och den fungerar endast så länge det finns en någorlunda intakt arvsmassa med inprogrammerad självläkande förmåga.  Denna goda på kärva men sunda livsvillkor uppbyggda arvsmassa håller vi på att förstöra genom vår destruk-tiva och miljöförstörande livsstil.  Det börjar bli bråttom!

 

Dessa farhågor men också hur den annalkande hälsokatastrofen skall kunna undvikas gav den norske läkaren Stig Bruset uttryck för i en lysande samman- fattande och avslutande presentation under rubriken: "A Green Prescription for Health".  Enligt en norsk nationell översikt sköter 88% av norrmännen själva om sina sjukdomar och krämpor genom egenvård och bara 2% tas om hand av utövare av komplementär medicin.  Resten, 10% av alla krämpor och lättare sjukdomar tas om hand av den officiella norska hälso- och sjukvården till den smått ofattbara årliga kostnaden av 60 - 70 miljarder norska kronor!  Begreppet självmedicinering innebär att folk tar till receptfria mediciner, vitaminer och kosttillskott, örtmediciner, homeopatmedel, böner, sociala kontakter för tröst, massage till vänner, heta eller kalla omslag och inpackningar, akupunktur, akupressur o.s.v.  Om man skulle spekulera och kunde öka andelen egenvård och självmedicinering med förslagsvis 2,5% så skulle detta sannolikt leda till en 25%-ig minskning av de norska sjukvårdsutgifterna eller mer än 16 miljarder norska kronor per år!  Dr. Bruset anser att förhållandena är ganska likartade i alla övriga europeiska länder (och i resten av den rika industrialiserade världen) och han kunde definitivt inte tänka sig en bättre väg för att minska de alltmera gigantiska och ständigt växande sjukvårdskostnaderna i västvärlden än att uppmana alla människor att bli sina egna doktorer och i större utsträckning än nu ta hand om sina småkrämpor och sin hälsa.

 

För att kunna ta hand om sin egen hälsa och vardagskrämpor måste alla människor ha tillgång till mera tillförlitlig information och till ofarliga egenvårds-produkter.  Litteraturen och informationen om egenvård växer lavinartat och informationskvaliteten förbättras ständigt.  Internetexplosionen håller på att i grunden förändra informationsflödet och -tillgängligheten.  Och en halv timme framför en Internet-uppkopplad dator ger patienten mera information speciellt om t.ex. sällsynta sjukdomar än en konsultation hos en praktiserande läkare.  Detta är en kolossal utmaning för dagens läkare.  Att veta mera än patienten har alltid varit doktorers verktyg för att få mera respekt från och makt över patienterna. Det blir visserligen allt svårare att få korrekt information i cyberrymden men patientorganisationer och tillverkare av egenvårdsprodukter, forskare och vetenskapliga institutioner och tidskrifter förbättrar ständigt sina hemsidor.

                   

                    Att förändra och förbättra sin kost och att använda örtmediciner är förmodligen världens äldsta behandlingsrekommendation, och den har redan givits av antikens läkare inte minst av läkekonstens fader Hippokrates. Observationer på högre djur inklusive primater har visat att djur kan ändra sina matvanor när   de blir sjuka och söker sig till örter med speciella medicinska egenskaper som kan hjälpa dem att bli friska igen.  Kostförändringen och medicinalväxterna    kan hjälpa dem att stärka kroppens självläkande krafter och förmåga.  Arkeologiska fynd från Irak visar att människor använde växter i medicinskt syfte redan för ungefär 60.000 år sedan.   Fasta och inre rengöring (detoxifikation eller avgiftning) föreskrivs i alla stora religioner och är liksom "healing" en viktig del även av vårt kristna arv.

 

Ingen vet hur akupunkturens energisystem upptäcktes, men det kan mycket väl ha gått till så här:  För över 3000 år sedan upptäckte kineserna att inte bara direkt tryck lättade på smärta men också tryck på vissa områden långt ifrån den kroppsdel som var skadad.  Primitiva nålar av brons gav bättre resultat än bara tryckbehandling och efter hand utarbetades det kartor över aktiva punkter.  Detta ledde så småningom till upptäckten av reflexologiska tekniker som som skall- och öronakupunktur samt reflexzonterapi av händer och fötter.

Ca. 3000 år gamla källor beskriver bruket av örtmediciner vid 52 olik sjukdomar och Shannong örtboken beskriver 365 läkeörter i tre kategorier.  Vid sanma tidpunkt beskriver skriftliga källor 365 akupunkturpunkter och 12 olika akupunkturmeridianer.  Det kan vara värt att en kort stund reflektera över sifferföljden 12 (meridianer - 12 månader per år) - 52 (olika sjukdomar - veckor per år) - 365 (akupunkturpunkter - dagar per år) och detta mer än 2000 år före införandet av vår gregorianska kalender!  Terapier från vår egen tid som tarmmikroflora-regulation och ortomolekylär terapi (d.v.s. terapi med mycket höga vitamindoser) är också exempel på en terapeutisk allians och samarbete med våra inre helande system och de självläkande krafterna inom oss.   Konferensen som helhet gav mycken information på området komplementär medicin, livsstilsmedicin och sjukdomsprevention med naturliga medel.  Prosana kommer att redovisa en del av föredragen och forsknings-resultaten.

Karl-Otto Aly

 

 

 

Tillbaka / Åter förstasidan