Frågor om östrogen

synpunkter från Karl-Otto Aly (sept.99)

 

1) min syn på HRT:  jag är inte kategoriskt negativ men enligt min erfarenhet

    har kvinnor som lever sunt, äter mest vegetariskt, är fysiskt aktiva och är i

    psykisk balans, inte röker etc. mycket sällan så uttalade klimakteriska

    besvär att de behöver HRT.  En humoristisk, positiv, bejakande inställning

    till exempelvis blodvallningar kan underlätta hanteringen av symtomen:

    "titta på mig nu blir jag snart som en kräfta eller en röd ballong!"  Symtomen

    och reaktionen på dem kan härigenom bli "desarmerade".  Först när en sund  

    livsföring inte förslår kan jag tänka mig HRT och då med ett medelpotent  

    östrogenpreparat(östradiol) i kombination med gestagen, helst i form av plåster.   

    T.ex Estracomb. Man undviker då gestagenets leverpåverkan.  Jag

    rekommenderar vegetarisk kost bland annat därför att den innehåller 

    mycket fytoöstrogener, d.v.s.  växtöstrogener som kvinnan kan använda för 

    att producera kroppseget östrogen.  Lokala östrogenbristsymtom - torra

     slemhinnor i slidan - kan behandlas lokalt med en receptfri Ovesterinkräm 

     0,1% som innehåller det svagaste östrogenet östriol.

 

2) När började man använda östrogen?   Jag vet ej exakt men troligen någon

    gång i mitten av seklet (på 50-talet?).

 

3) Vad är skillnaden på östriol och östradiol?  Östriol är det svagaste östrogenet i handeln och används bara lokalt (se ovan)  i Ovesterinkräm.  Östradiol är ett medelpotent östrogenpreparat som används i de vanligaste preparaten mot klimakteriebesvär.

 

4)  När det gäller risker med HRT varför talar man då inte om att det finns risker med både östrogen och progesteron?   När det gäller HRT-risker så är östrogenriskerna de dominerande: d.v.s. en något ökad risk för livmoder- och bröstcancer samt ökad risk för blodpropp.  Både östrogen och progesteron kan ge leverskador men det är mindre vanligt.

 

5)Det påstås att östrogen skall skydda mot hjärt-kärlsjukdomar.  Ändå visar en amerikansk studie att kvinnor som tar östrogen drabbas oftare av hjärtattacker än de som inte tar östrogen.  Det är möjligt att östrogen kan skydda litet mot hjärt- och kärlsjukdomar då östrogenet kan höja livskvaliteten och därmed leda till ett mera aktivt liv. Jag kan också tänka mig att ett upprätthållande av menstruationerna  till   högre ålder och därmed vissa protein- och järnförluster är gynnsamt ur hjärt-kärlsynpunkt.  Ett sunt leverne enligt hälsorörelsens principer är det bästa skyddet mot hjärt- kärlsjukdom,  och östrogen är bara en av många involverade faktorer som är av betydelse för hjärt- och kärlsjukdomar¨.

 

6)Hur viktigt är det med en exakt diagnos för att sätta in rätt horomonmängd?

    Jag tycker inte det är så viktigt att ta reda på hormonbalansen.  De klimakteriska besvären ger väl en tydlig fingervisning om att det föreligger en hormonbrist och dessutom ger utslaget av en försöksvis insatt HRT ett klart besked om huruvida h-brist föreligger.  Min åsikt är att man - om man nu av olika skäl väljer HRT - skall börja med minsta möjliga dos som ger effekt och helst inte hålla på mer än något år.  Då är riskerna vid ett i övrigt sunt leverne troligen mycket små.

 

7)     Vad är det för skillnad på naturligt och syntetiskt progesteron?  Naturligt av den egna kroppen tillverkat progesteron är en kroppsegen   

     substans som kroppen är anpassad till.  Man kan inte      utan vidare utgå

      ifrån att det förhåller sig på samma sätt beträffande       de syntetiska hormonerna.

 

8)     Det sägs att östrogen har en antidepressiv effekt, vad säger Du? Det är väl mycket möjligt att östrogen kan ha en stämningshöjande effekt då ett av de typiska klimakteriesymtomen är depression (eller kanske bättre depressivitet), och då bör ju östrogen motverka även detta symtom.

     Den antidepressiva effekten är troligen den mest positiva av HRT samt att HRT tydligen också motverkar osteoporos, men det gör ju vegetarisk kost och regelbunden motion minst lika bra också.

 

9)     Är det riktigt att östrogen sänker B-vitaminhalten? Enligt Tolonen ökar användningen av p-piller (östrogen) behovet av vitamin B:6.  Troligen gäller detta även andra B-vitaminer som ju samverkar med varandra.

 

10)  Vad rekommenderar Du för behandling av kvinnor i klimakteriet?   När det gäller mina behandlingsrekommendationer vid klimakteriska besvär så har jag redan antytt en del här ovan, inte minst betr. motion och vegetarisk kost samt psykiskt stöd, och jag tänker då på kvinnogrupper och böcker som Gunilla Myrbergs: "Kvinnor över 40".  Jag bifogar också en kopia av kapitlet om klimakteriet i min bok "Tallmogårdens väg till Hälsa".  Fyto-östrogener finns bl.a. i alla sojaprodukter, i fullkornsbröd av råg samt i linfrön och linfröolja.  Tidigare rekommenderade jag det utmärkta kombinationspreparatet "Melbrosin" bestående av pollen, Ginseng och Gelé Royale.  Melbrosin har ersatts av naturmedlet Femiform som ser ut att vara samma preparat (från Svenska Nyform).  Man kan givetvis  använda även ingredienserna var för sig, speciellt Ginseng och pollen (Cernitol).

Té på daggkåpa rekommenderas ofta liksom vitamin B:6 i höga doser.

Daggkåpa har jag ingen större erfarenhet av.  På senare år har jag lärt mig mycket om antioxidanternas betydelse och därför rekommenderar jag numera ganska flitigt att ta 100 mcg selen, 200-300 mg E-vit, 0,5 - 1 g C-vit. plus morotssaft och 1 x 2 B:50 eller Ledins Mega-B.  Stresshantering! t.ex. Qi-Gong eller autogen träning el.dyl.  Psykoterapi för att lösa olösta relationskonflikter etc.  På senare tid har det f.ö. kommit ett nytt naturmedel som verkar vara rätt väl dokumenterat och det heter Remifemin och används mot klimakteriska besvär.  Men jag har ingen personlig erfarenhet av detta naturmedel.  Även ett annat nytt naturmedel har kommit på sistone, det heter Remiforte och innehåller vitex agnus castus.  Även av detta medel saknar jag erfarenhet.

 

11)  Känner Du till att kvinnor missbrukar östrogen?  Jag känner inte till att kvinnor missbrukar östrogen, men kan mycket väl tänka mig att man i ett försök att motverka depressiviteten eller att öka sin libido (sexuella lust) successivt kan överdosera och därmed "missbruka" östrogen.

 

12)  Tro Du att östrogen kan vara beroendeframkallande?  Jag tror knappast att östrogen kan vara beroendeframkallande, men jag kan mycket väl tänka mig att en kvinna som känt positiva effekter av östrogen vill fortsätta med det och då kan man väl hävda att hon är "beroende".

 

 

   

 

Tillbaka / Åter förstasidan