Ett nygammalt koncept för att förebygga och bota hjärt-kärl-sjukdomar och andra kroniska sjukdomar

 

Den amerikanske hjärtläkaren dr Richard Fleming kommer i en ny bok med ett radikalt program för att komma tillrätta med vår tids stora folksjukdomar: ”Stop inflammation now!”

Richard . Fleming o. Tom Monte, Stop Inflammation  Now!, Putnam, ISBN 0-399-15111-7

 

Dr. Flemings program bygger på en ganska ny medicinsk teori att de flesta av våra stora folksjukdomar beror på en gemensam grundorsak: nämligen att dessa sjukdomar orsakas av inflammatoriska förändringar i vår kropp.  Denna gemensamma grundorsak, nämligen inflammation, föreligger vid de flesta stora folksjukdomar som åderförkalkning, tumörsjukdomar och ledgångsreumatism.  Och dr. Fleming visar i sin bok mycket övertygande hur olika inflammatoriska processer i vår kropp leder till flera svåra och med konventionell medicinsk behandling i grunden obotliga kroniska sjukdomar och hur dessa sjukdomar huvudsakligen beror på vår moderna livsstil och inte minst på vår inflammationsframkallande västerländska civilisations-kost.  

 

Han exemplifierar sin teori med att visa livsstilens och speciellt vår moderna kosts sjukdomsframkallande inverkan på vår vanligaste sjukdomsgrupp: hjärt- och kärlsjukdomarna.  Han anger till att börja med tolv mer eller mindre allmänt erkända riskfaktorer eller indika-torer för uppkomsten av hjärt- kärlsjukdomar och inflammation:

 

1)   förhöjda kolesterolhalter i blodet

2)   andra förhöjda blodfetter: höga triglycerider i blodet

3)   övervikt (fetma)

4)   förhöjda homcystein-värden.  Höga homcysteinvärden (Hcy) har på senare tid kommit allt mer i fokus som en mycket stark risk-faktor för uppkomsten av hjärt-kärlsjukdomar. Hcy är en amino-syra som framför allt beror på en hög konsumtion av rött kött och annat animaliskt protein, och Hcy framkallar inflammation i

 

    kärlväggarna.  Vitaminer som sänker Hcy är framför allt vitamin

    B:6 och folinsyra och dessa finns mest i växtföda, speciellt i

    gröna blad och i baljväxter.

5)   höga halter av högreaktiva syreradikaler, s.k. prooxidanter.  Dessa framkallar oxidationsprocesser i kroppen som leder till för tidigt åldrande, sjukdom eller celldöd.  De höga blodnivåerna av prooxidanter framkallas av bl.a. tobaksrök. strålning, alkohol, starkt denaturerade födoämnen, miljögifter, pesticider, överdriven solexponering och andra kända hälsorisker.  De farliga oxidationsprocesserna (på cellnivå framkallade av s.k. fria radikaler) kan förhindras genom en allmänt hälsomedveten livsstil och framför allt med hjälp av en huvudsakligen vegeta-bilisk kost rik på s.k. antioxidanter.

6)   regelbunden allsidig motion minskar kända riskfaktorer som höga blodfetter, höga insulin- och fibrinogenhalter m.m. samt eliminerar skadliga ämnesomsättningsprodukter och stimulerar immunförsvaret.

7)   höga halter av proteinet fibrinogen som bidrar till bildningen av blodproppar.  Ett  överskott av fibrinogen bildas av en protein- och fettrik kost.  Dr. Flemings livsstilsprogram minskar fibrino-genhalten i blodet och därmed risken för blodproppar.

8)   s.k. tillväxtfaktorer påskyndar celltillväxt och påverkar bl.a. artärernas reaktionsmönster och kärlväggarnas elasticitet samt inflammationsprocesser i kärlen.  Det är önskvärt att tillväxt-faktorerna i kroppen befinner sig i balans, men de tenderar att öka till farliga nivåer om vi äter en kost rik på rött kött, fisk, mjölkprodukter och ägg.  En kost baserad på vegetabilier sänker nivån av tillväxtfaktorer i blodet dramatiskt vilket gynnar blodcirkulationen.

9)   cytokiner och leukotriener är komponenter i immunsystemet som gör att immunsystemets celler kommunicerar med varandra och de stimulerar också immuncellerna.  Leukotriener kan därut-över framkalla inflammation och kärlsammandragningar och därigenom bidra till uppkomsten av ateroskleros. Dr. Flemings program balanserar cytokiners och leukotrieners aktivitet.

10)                 komplement är faktorer – proteiner – som produceras av  

     immun-systemet som far runt i kroppen för att fästa vid inkräk-    

     tande patogena  bakterier för att förstöra dem.  Komplement kan

     även skada kärlväggarna i samband med inflammation.  Dr.

     Flemings livsstilsprogram minskar inflammationen i kroppen

     och balanserar på det sättet även komplementaktiviteten.

11)                 bakterier finns i kolesterolplacken och dessa bakterier eldar

på inflammationen och därmed ökar kolesterolplacken i storlek.

12)                 skydda dina artärer.  Skador på artärväggarna orsakas framför allt av LDL-kolesterol,  homocystein och komplement, men även vissa medicinska ingrepp som koronarangiografi och ballongsprängning kan skada kärlväggarna och sådana ingrepp bör inte göras i onödan. 

 

Alla nyss beskrivna risk- eller sambandsfaktorer med hjärt- kärl-sjukdomar påverkar inflammationsprocesserna i kroppen på olika sätt.

Inflammation är immunsystemets viktigaste redskap för att bekämpa skadliga inkräktare.  Så länge immunsystemets olika delar är i balans och under kontroll fungerar systemet och vi mår bra och är friska.

 

CRP (C-reaktivt protein) är ett viktigt blodprov som indikerar inflam-mation och risk för hjärtinfarkt.  Låga CRP-värden är en god indika-tor på god allmän hälsa, och de kan uppnås med dr. Flemings program.

 

Dr. Fleming påpekar att konventionell medicinsk behandling, mediciner och operation m.m. sällan angriper orsakerna till olika sjukdomar utan snarare lindrar symtomen.  Framför allt kritiserar han skolmedicinen för att alltför lite poängtera kostens och livs-stilens stora betydelse för vår hälsa.  Han går hårt åt den typiska västerländska kosten som enligt hans mening är starkt sjukoms-framkallande och som karaktäriseras av att innehålla för mycket  animaliskt protein (kött, fisk, ägg och mjölkprodukter), för mycket hårda huvudsakligen animaliska fetter och härdade fetter.  Den ger också för mycket tomma kalorier, främst genom fett och raffinerade eller ”processade” (d.v.s. genom industriell bearbetning denaturerade) kolhydrater som vitt socker och vitt mjöl.  Han utmanar vidare den rådande näringsläran och dess företrädare genom att hävda att de flesta kostråd som ges till allmänheten är otillräckliga eller rentav felaktiga.

 

 Dr. Flemings livsstilprogram

Hans program består av två faser.  Fas 1 är ett radikalt terapeutiskt program där kosten är helt vegetabilisk, d.v.s. den består enbart av frukt, grönsaker, rotfrukter, baljväxter (speciellt sojaprodukter) olika glutenfria sädesslag och nötter.  Han rekommenderar att

undvika glutenhaltiga sädesslag åtminstone om man är allergisk eller överkänslig mot gluten, eller känner sig uppkörd och gasig m.m. efter måltiderna.

Hans fas-1-kost liknar i princip den av Lilly Johansson, prof. Olov Lindahl och Alf Spångberg lanserade och i bl.a. Föllingeprojektet dokumenterade glutenfria vegankosten – Föllingekosten.  Den stora  och för mig mest uppenbara skillnaden mellan de båda kostfor- merna är att dr. Fleming inte poängterar råkostens och groddarnas stora fördelar och att han heller inte berättar om den organiska odlingens stora fördelar och betydelse.  Detta är enligt min mening allvarliga brister i hans kostprogram.

 

Dr. Fleming rekommenderar också daglig regelbunden måttlig motion i minst 30 minuter, t.ex. promenader, golf, yoga eller dans.  Han tar f.ö. också avstånd från kaffe, sprit, tobak och andra vane-bildande gifter.  När man strikt har följt fas-1-delen av programmet, d.v.s. blivit botad och fått alla riskfaktorer under kontroll och fått fina blodvärden av bl.a. CRP och homocystein, är det möjligt – om man så önskar – att införa vissa lättnader i kostprogrammet.  Då kan man lägga till t.ex. fisk med låg fetthalt bl.a. för att få i sig omega-3-fettsyror även om dessa finns bl.a. i linfröolja, raps- och olivolja.  Övriga ”tillåtna” födoämnen är någon gång vitt kött från kyckling utan det feta skinnet på, ibland stekt potatis, svart eller grönt té, fullkorns- och eller sojamakkaroner samt magra surmjölksprodukter.  Han rekommenderar också speciellt under fas-1 tillägg av antioxidanter i tablettform, bl.a. 500 mg C-vitamin,  200 mg E-vitamin, en tabl. med B-vitaminkomplexet och då speciellt med folinsyra, vit. B:6 och B:12.  Dessa 3 B-vitaminer har visats vetenskapligt kunna ta ned förhöjda homocysteinvärden.  Andra kosttillskott som kan bli aktuella är kalk, magnesium och selen.

 

 

Sammanfattningsvis kan man konstatera att Dr. Flemings livsstils-program i allt väsentligt liknar det hälsoprogram som den svenska hälsorörelsen har tillämpat de senaste 50 – 60 åren.  Och det är mycket glädjande att denna sentida bekräftelse kommer från en erkänd amerikansk forskare och biträdande professor.  Vetenskapen rör sig uppenbarligen långsamt men tydligt åt rätt håll.  Vi tackar.

 Tillbaka / Åter förstasidan