Bruk av alternativa terapier bland patienter på en amerikansk akutmottagning

 

Syftet med denna undersökning var att ta reda på hur många av patienter sombesöker ett amerikanskt sjukhus´ akutmottagning som använder alternativa terapier. Av totalt 139 patienter på en akutmottagning som tillfrågades svarade 78 eller 56% att de hade försökt alternativa terapier och 68 av dessa (87%) var av den uppfattningen att den alternativa behandlingen  hade varit verksam.  Den vanligaste alternativbehandlingen som hade provats var massage (31%), därefter kiropraktik (30%), örtmedicin (24%), meditation (19%) och akupunktur (15%).  De flesta patienter (70%) som hade provat på alternativa behandlingar hade inte talat om detta för sina husläkare.  Slutsatsen var att mer än hälften av patienterna på en sjukhusansluten akutmottagning hade prövat på eller ännu använde alternativmedicin och bland KAM-användarna använde var fjärde örtmedicin.  Forskarna föreslår att man rutinmässigt skulle fråga akutvårdpatienter om de använder KAM och då speciellt örtmedicin eftersom dessa kan ge biverkningar som kan tänkas ha bidragit till de akuta besvär som patienterna sökte för.

 

Är stora doser C-vitamin skadliga?

 

Flertalet vetenskapliga studier om C-vitamin talar för att vitamin C har positiva effekter.  Men en nyligen  vid American Heart Association´s kongress i San Diega presenterad studie av Dr James Dwyer

 

Tillbaka / Åter förstasidan