Flera stora amerikanska försäkringsbolag erbjuder kostnadstäckning av alternativa behandlingar

Flera stora amerikanska försäkringsbolag erbjuder numera sina kunder ersättning för alternativa behandlingar som akupunktur, örtmediciner, massage, homeopati, naturmedicin (naturopati), klassisk kinesisk medicin och Ayurvedisk medicin.  Bland försäkringsbolagen med den nya inriktningen märks Axis Health Care i Portland; Oregon och Minnesotas Health Partners.

Ref.: Alternative Therapies May 1998 p.27

 

Alternativmedicinanvändare mycket nöjda

Enligt en sammanställning gjord av Alternare i Washington (som dokumenterar alternativmedicinsk verksamhet och forskning i USA) är  77%

av  alla tillfrågade alternativanvändare mycket nöjda med den erhållna behandlingen. Även vårdkostnaderna sjönk totalt bl.a. genom att användningen av konventionella medikamenter sjönk med 67% för alternativmedicinanvändarna.  (Liknande siffror fick svenska SCB (Statistiska Centralbyrån) för övrigt fram i samband med Alternativmedicinutredningen).

Ref.: Alternative Medicine Integration & Coverage  Newsletter Febr.1998.

 

USA:s ”National Cancer Institut” intar en mera positiv inställning till alternativa behandlingsmetoder

Det amerikanska Cancerinstitutet (NCI) intar numera en mycket mjukare hållning till alternativa och komplementära behandlingsmetoder som man tidigare avvisat kategoriskt. Sålunda har man numera i sina aktuella publikationer strukit alla nedsättande uttalanden om alternativa behandlingsmetoder.  Man kan numera på NCI:s hemsida (cancernet.nci.nih.gov) läsa: ”The NCI is currently  revising its presentation on complementary and alternative approaches to cancer therapy”.  Det här konstaterandet  är en stor seger för alternativmedicinen som hittills avfärdats som oseriös i USA och som nu har en chans att seriöst dokumentera vad den kan åstadkomma.

 

Echinacea och vitlök USA:s främsta naturmedel

Enligt en nyligen genomförd enkät i USA av The Whole Foods Magazine  står Echinacea (röd rudbeckia eller röd solhatt) högst på amerikanarnas inköpslista för naturläkemedel, tätt följd av vitlök och  gingko biloba.  Därefter följer goldenseal och saw palmetto (sabal serrulata eller dvärgpalm).  Den medicinalväxt som har den snabbaste försäljningsökningen är johannesört som har dokumenterad effekt på mild depression.  I samma rapport meddelas det att tre av toppörterna skall testas bl.a. med avseende på eventuell cancerogenitet: goldenseal, sabal och comfrey.  Försäljningsstatistiken är tydligen liknande den i Sverige.

Ref.: Alternative Therapies May 1998 p.28.

 

Premenstruellt syndrom – olika behandlingsstrategier

Det premenstruella syndromet är ett sjukdomstillstånd som drabbar ett stort antal kvinnor i fertil ålder och som kännetecknas av ett antal mer eller mindre vanligt förekommande symtom.  Tillståndet uppges i olika undersökningar drabbar mellan 30% och 80% av alla fertila kvinnor med stora skillnader mellan olika kulturer.  Besvären uppträder normalt före menstruationen,  d.v.s. premenstruellt.  De vanligaste symtomen är smärtor i underlivet, huvudvärk, migrän, trötthet, uppblåsthet och svullnader på olika håll i kroppen, viktökning,  ökad (stress-)känslighet, emotionell instabilitet, spänningar, irritation och ibland nedstämdhet.  Symtomen följs inte alltid åt och sätts inte alltid i samband med menstruationscykeln.

I en amerikansk randomiserad telefonintervjustudie 1996 där 1052 kvinnor i åldrarna mellan 21 och 64 tillfrågades försökte man bl.a. att ta reda på hur kvinnorna hanterade sina PMS-problem, och vilka mediciner och naturmedel de tog.  Man fann att flertalet kvinnor (80%) försökte behandla sina PMS-besvär med receptfria (OTC-) mediciner,  vanligtvis smärtstillande medel och eller inflammationshämmande medel, s.k. NSAID-preparat.  Hormonpreparat (progesteron) kom därefter men endast 3% av kvinnorna använde av läkare förskrivna receptbelagda läkemedel.  Moderna antidepressiva preparat, s.k. seretoninupptagshämmare är på stark frammarsch. Kvinnorna tillfrågades också om de använde alternativ- eller komplementärmedicinska metoder och medel, och det var inte så ovanligt.  Fysisk träning, motion och gymnastik var vanligast (18%), därefter kom avslappningsövningar, meditation och olika imaginationstekniker.  Även dietförändringar åt det vegetariska hållet prövas (4,5%) liksom tillförsel av olika kosttillskott och örtmediciner.  Vanligast är att man använder vitamin C, E och B-komplexet samt magnesium, kalk och zink.  Bland naturmedlen kommer jättenattljusolja (GLA) främst, ofta i kombination med E-vitamin.  (I Sverige använder många kvinnor vattendrivande mediciner och vattendrivande örter som åkerfräken, mjölon och gullris.)  Även akupunktur användes, dock mera sällan, och 1,3% använde olika homeopatmedel.  Även olika kinesiska örtmedel prövades av kvinnorna, liksom ibland kiropraktik.

Undersökningen visade f.ö. klart att de valda behandlingsmetodernas effektivitet att kupera PMS-symtomen stod i direkt relation till den grad av tilltro till metoden som användaren hade.  Tidigare studier har visat att kombinationsbehandling av PMS med fysisk träning, diet, avspännings- övningar och vitamin/mineraltillskott i regel ger god symtomlindring.

Fynden från denna undersökning stämmer väl överens med erfarenheterna från Sverige.

Ref.: Betsy B Singh et al. Incidence of  Premenstrual Syndrome and Remedy usage. Alternative Therapies, May 1998, vol. 4. No.3, 75 – 79.

 

Alternativ och komplementär medicin lärs numera ut vid många amerikanska medicinska högskolor

Intresset för alternativa behandlingsmetoder är som bekant stort och växande i Sverige liksom i Amerika och den övriga världen. Enligt en sammanställning i tidskriften Alternative Therapies, May 1998 förekommer numera reguljär undervisning för medicinstudenter i olika alternativa behandlingsmetoder vid ett flertal amerikanska universitet respektive medicinska högskolor.   Sålunda förekommer föreläsningar i bl.a. kiropraktik, osteopati, homeopati, akupunktur, kinesisk medicin/akupunktur m.m. inklusive patientdemonstrationer och praktiska övningar.  Visst förekommer det motstånd från olika företrädare för den konventionella, strikt naturvetenskapligt orienterade medicinen men motståndet håller på att vika allteftersom komplementärmedicinen dokumenteras seriöst.  Kurser i KAM (komplementär  och alternativmedicin) förekommer bl.a. i Arizona, (Tuscon), i Kalifornien (Loma Linda, Palo Alto, Irvine, Los Angeles, La Jolla, San Francisco), Colorado (Denver), Connecticut (New Haven), Washington D.C., Florida (Gainesville) o.s.v. praktiskt taget vid åtminstone ett universitet i varje amerikansk delstat.

Ref.: Nancy G Moore, A Rewiew of Alternative Medicine Courses Taught at US Medical Schools.  Alternative Therapies May 1998, Vol. 4. No.3. 90  - 101.

 

Tillbaka / Åter förstasidan