Komplementärmedicinsk     

      behandling av bl.a. immunologiska sjukdomar                      

     (Hälsohemsmodellen - helhetsbehandling)

 

Enligt det komplementärmedicinska synsättet beror - som vid de flesta övriga sjukdomar - även immunologiska sjukdomar som allergier (hyperreaktivitet) eller autoimmunitet på ett flertal komplexa orsaksfaktorer där hereditet, psykiska faktorer, kosten, fysisk aktivitet, miljön, bruk av vanebildande gifter m.m. är involverade.  Varierande belastningar på olika regulativa system kan bidra till uppkomsten av den immunologiska felstyrningen.

 

På de under läkaransvar bedrivna hälsohemmen är hälsan   den yttersta målsättningen och ambitionen är att - i enlighet med friskvårdens målsättning - på ett till individen anpassat och modifierat sätt optimera förutsättningarna för normalisering av olika felregulationer och därmed god hälsa och tillfrisknande.    

        Det gäller dels att så långt som möjligt eliminera s.k. riskfaktorer och dels att tillföra "friskfaktorer". 

Målet är att stärka människans självläkingskrafter genom att försöka att positivt påverka:

Miljön och livsstilen:

Miljö- och livsstilsfaktorer skall påverkas i gynnsam riktning, bl.a. genom att hälsohemmet erbjuder en optimal, rök- och avgasfri,  rekreativ miljö nära orörd natur, med låg allergen- exposition, en vänlig stressfri atmosfär och ett gott personligt omhändertagande.

 

 

 

 

Psykoterapi och stresshantering:

Med tanke på stressens negativa påverkan på immunsystemet (psykoneuroendokrinologi) ges v.b. psykoterapi enskilt och i grupp, olika stresshanteringsmetoder lärs ut som progressiv muskelavslappning, autogen träning, andningsövningar, Qi-Gong och Tai-Chi.

Kosten:

kosten är huvudsakligen vegetabilisk med om möjligt ekologiskt odlade råvaror.  Fiberrik,  lågkalorisk, protein- och fettoptimal, rik på essentiella fettsyror och antioxidanter, skonsamt tillagad,  delvis i rå form.  Så lite industriellt behandlade och raffinerade födoämnen som möjligt. Ett minimum av olika tillsatser (potentiella allergen).

Fasta:

Fasta (1 - 2 veckor) på råsafter, grönsaksavkok och örttéer förekommer ofta initialt som ett försök att "0-ställa" tarmen så att inflödet till blodet av bl.a. allergen och toxiner minimeras innan mat återintroduceras.  Man startar efter fastan med en hypoallergen eliminationskost där en till två ej allergen-misstänkta födoämnen läggs till varannan eller var tredje dag. Långsam upptrappning till en fullvärdig ej allergiframkallande kost, eventuellt en glutenfri vegankost utan vanliga födoämnes-allergen som nötter, jordnötter och soja.

Tarmfloran:

Med tanke på tarmflorans stora betydelse för immunsystemet (GALT) tillförs levande fysiologiska tarmbakterier, acidofilus- och bifidusbakterier, dels med fermenterade mjölkprodukter och dels med mjölksyrade grönsaker.  Kostens stora fiberinnehåll fungerar som substrat för många viktiga tarmbakterier och den fysiologiska tarmfloran skall både direkt bekämpa och konkurrera ut inträngande patogena mikrober.  Den fysiologiska floran skall samtidigt informera immunsystemet om vad som är kroppseget (self) och vad som är kroppsfrämmande (non-self) och vad som därför skall bekämpas av immunsystemet. Olika fysiologiska tarmbakterier tillförs även som kosttillskott eller som functional foods. En starkt animaliebetonad kost gynnar tillväxten av svavelsyrereducerande tarmbakterier som bildar svavelväte och svavelsyra som kan bidra till uppkomsten av skador på tarmväggen ( med åtföljande tarmläckage).

Fysisk träning/cirkulations- o. regulationsträning/fysio- terapi och hydroterapi:

Regelbunden och allsidig fysisk aktivitet för att träna cirkulationen och sannolikt även immunsystemet (vissa cancerformer är mera ovanliga hos fysiskt aktiva).  Även växelspelet mellan sympatikus och parasympatikus tränas.  Dessutom stimuleras hormonutsöndringen.  Massage och olika vattenterapier ges.

Elimination av gifter:

Avvänjning från främst alkohol,  symtombehandlande mediciner (så långt det är möjligt) och tobak (för att avlasta levern och för att åstadkomma en allergenreduktion). 

Naturläkemedel:

Naturläkemedel, olika kosttillskott och antioxidanter ges ofta som komplementär behandling.  Antioxidanter verkar inflammationshämmande.  C-vitamin har antihistamineffekter.

Övrigt:

Stimulerande, glädjefyllda sociala aktiviteter.  Dans, lekar, föredrag, "gästernas afton", humor.  "Livsföringsskola" utan att skuldbelägga och utan fanatism.  Amalgamsanering kan ibland rekommenderas om symtomen tyder på tungmetallbelastning.  Endast undantagsvis förekommer mera kontroversiella odokumenterade "alternativa" behandlingsmetoder.

 

Målsättning: välfungerande regulationer, bl.a. ett välfungerande immunsystem = bättre Hälsa

 

 

Karl-Otto Aly, 2/2001

 

 

 

 

 

 

Tillbaka / Åter förstasidan