Behandlingar


Lisa Danåsen Wikström  arbetar med följande
under individuella behandlingar:

Ball02.jpg (1101 bytes) Samtal/Coaching - om problemets uppkomst, bakomliggande faktorer, livssituation, medicinering, andra för individen aktuella ämnesområden. Jag har självklart tystnadsplikt. 

Ball02.jpg (1101 bytes) Undersökning av hållning, muskler, leder, rörlighet bl.a. efter behov för att komma fram till var problemet/en finns och orsaken därtill. Det är viktigt att se till hela människan och hennes livssituation, inte bara till en kroppsdel.

Ball02.jpg (1101 bytes) Behandlingsmetoder:

Bullet5.gif (101 bytes) Samtal för förståelse om olika samband, kropp, själ, känslor, livssituation, stress och smärta t.ex. 

 Bullet5.gif (101 bytes) Beröring och mjuk stretching för att öka blodcirkulationen, mjuka upp spända muskler för att befrämja läkningen och stimulera lugn- och ro systemet.

Bullet5.gif (101 bytes) Rörlighetsträning - egna aktiva rörelser, passiva rörelser, mobilisering, stretching, traktion. Hitta tillbaks till så optimal muskelbalans och ledfunktion som möjligt utifrån en helhetssyn på kroppen (musklers stramhet/styrka/funktion/rörlighet).

Bullet5.gif (101 bytes) Smärtlindrande behandling:

Värme/kylbehandling
Avspänningsbehandling,
olika avspänningstekniker, andning
Beröring för lugn och ro
 
Mjuka m
uskeltöjningar
Traktion - sträckning, utdragning av en led/leder (ökar även rörligheten och cirkulationen)

Bullet5.gif (101 bytes) Kroppskännedom - inkännande rörelser, djupavspänning bl.a. För att bli mer medveten om sin kropp, hållning, andning och hur man sköter om sin kropp/sig själv.

Bullet5.gif (101 bytes) Hållningen och andningen stimuleras gm rörelser, behandling för att den ska bli mer avspänd, naturlig och fri.

Bullet5.gif (101 bytes) Aktiv avspänning. Innebär mjuka rörelser för att bli medveten om spänningar i kroppen, mjuka upp och lossa på dessa, kroppskännedom, medveten andning, hållning och djupavspänning. Inspirerat av Birgitta Rudberg och den franska antigymnastiken. Läs även under kurser.

Bullet5.gif (101 bytes) Stresshantering. Stresstest - individuell stresshanteringsplan, information, samtal/coaching, kroppskännedom, mjuka "antistress"rörelser, djupavspänning, individuell behandling, stimulera lugn- och ro- systemet bl.a.

Bullet5.gif (101 bytes) Ergonomi - undervisning om arbetsställningar, anatomi bl.a.

Bullet5.gif (101 bytes) Egenvård - hemövningar, självbehandlingar, tips och råd.

Bullet5.gif (101 bytes) Förmedla kunskap och motivation  i avspänd atmosfär för att själv fortsätta/komplettera sin behandling med egna insatser.

Rainbow_thinline.gif (2243 bytes)

Vad behandlas?

Stress- och spänningsrelaterade besvär.

Utmattningssyndrom / "utbrändhet".

Huvudvärk.

Smärtsymtom.

Andningsbesvär.

Psykosomatiska besvär som oro, ångest, spänningar.

Rygg- och nackbesvär.

Muskel- och ledproblem.

m.m.

Rainbow_thinline.gif (2243 bytes)

Vill du få hjälp?

Lisa Danåsen Wikström är ansluten till Landstinget. Besöken koster 200 kr. Ingen kostnad för barn och ungdom under 18 år. Frikort gäller. 

Ingen läkarremiss behövs till sjukgymnast eller fysioterapeut.

Mottagning på  

Hälsans Hus
Fjällgatan 23 B, 1 tr, in till höger
116 28 STOCKHOLM

Tel. 0739-843815


T-bana : Slussen 
Buss: 2,3,52 till Nytorgsgatan

Tillbaka

© Hälsans ABC