Avspänningens effekter  

Rainbow_thinline.gif (2243 bytes)

FYSISK och PSYKISK BALANS

Det finns många anledningar till varför man vill ägna sig åt avspänning:

för att må bättre fysiskt och psykiskt

för att komma tillrätta med stress, trötthet, högt blodtryck, muskelspänningar,  
spänningshuvudvärk, sömnbesvär, oro, andningsbesvär, orolig mage/tarm bl.a.

för att komma åt djupt liggande spänningar

för att alltmer hitta tillbaks till sin naturliga muskelbalans och/eller balans i livet

för att minska smärta eller lära sig leva med den

för att öka sin kropps- och självkännedom

för att lära sig att bättre lyssna på kroppens olika signaler

för att få ökad livskraft för att orka med arbetsliv och privatliv

för att utvecklas personligt / inre utveckling

för att förbättra sin koncentration och effektivitet

för att bättre se sina möjligheter och begränsningar

för att bli HEL människa, lugn och harmonisk

för att möta livet mer levande och närvarande i det man gör, att vara här och nu

Undvik djupavspänning: vid akuta psykiska tillstånd som ångest, djupare depression, neuros eller psykos. Då kan spänningarna fylla en viktig funktion. Om besvären inte är akuta och väldigt kraftiga kan dessa personer också ha stor glädje av avspänningsträning. Har man väldigt lågt blodtryck kan det hända att man kan känna sig yr under avspänningen. Känns något obehagligt så öppna bara ögonen och ta några djupa andetag innan du fortsätter övningen. 


AKTIV AVSPÄNNING: innefattande bl.a. mjuka inkännande rörelser

ökar blodcirkulationen i kroppen

ökar känslan för sin kropp och hur den ska användas - kroppskännedom / kroppsmedvetenhet

ökar smidigheten, rörligheten i kroppen / lederna

aktiverar och återskapar bättre muskelbalans, förebygger muskel- och ledbesvär

förbättrar kroppshållningen

förbättrar andningsfunktionen

förbättrar balans och koordination

ökar förmågan till avspänning, minskar muskelspänningar och stress

ökar förmågan att vara närvarande - här och nu, vara mentalt avspänd, ett avspänt förhållningssätt

är en bra förberedelse inför en djupare avspänning

ökar välbefinnandet, självkänslan och förmågan att lyssna till sin kropp och sig själv

DJUPAVSPÄNNING: (även meditation)

stärker kroppens motståndskraft / immunförsvar

aktiverar det parasympatiska "rogivande" nervsystemet så att muskelspänningar och stressreaktioner i kroppen minskar . Sänker t.ex. blodtryck och andningsfrekvens, kroppstemperaturen ökar och hjärnans alpha-vågor ökar som uppträder under vila

stimulerar till en avspänd, naturligare och friare andning

ökar välbefinnandet och ger energi och vederkvickelse, effektiv vila

stimulerar hjärnans högra ( kreativa, skapande) hjärnhalva - hjälper oss att t.ex. se nya lösningar på problem

ökar vårt självförtroende, självkänsla, självkännedom

ökar själv- eller egenkontrollen i stressituationer

förbättrar sömnen

förbättrar koncentrationsförmågan

förebygger och har positiv effekt på många olika sjukdomstillstånd som bl.a. högt blod tryck, lättare depression, klimakteriebesvär och utmattningstillstånd.

Rainbow_thinline.gif (2243 bytes)

Nästa / Lästips / Kurser / Tillbaka

© Hälsans ABC

Hälsans ABC log