Alkohol & stimulantia

- fakta och reflektioner

Små hälsoeffekter av måttligt drickande

I en ny rapport har nyttan och riskerna med måttligt drickande granskats. Huvudbudskapet är att måttligt drickande har små hälsoeffekter och att dessa uppträder först efter medelåldern, tydligare för män än för kvinnor. Även måttlig alkoholkonsumtion innebär dock vissa hälsorisker.

Ett av de viktiga fynden är att åldern spelar stor roll för om effekten av drickandet blir god eller inte. Fram till 40-års ålder är effekten negativ, men blir sedan långsamt mer positiv i ungefär matskedsstora mängder. Det är dock först i 70-års åldern som knappt ett standardglas vin om dagen för män och ett halvt glas för kvinnor ger en god hälsoeffekt. Dryckesmönstret är också en viktig faktor. Konsumtionsmönstret i Skandinavien, där drickandet är mer koncentrerat till vissa dagar, är ohälsosamt medan det kontinentala måltidsdrickandet har visat sig ge positiva effekter för hjärta–kärl och diabetes.

Källa: Läkartidningens nätupplaga, 050217

Copyright © Hälsans ABC